nciai


nciai
distanciai

Dictionnaire des rimes. 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • pančiai — sm. pl. (1) 1. SD87, K, I, Žrm geležinės grandinės kam surakinti, surišti: Nusikaltėliui buvo uždėti ant rankų pančiai DŽ. Vienas rišo mano rankeles, antras dėjo ant kojų pančius JD346. Kaip mus sugavo jaunus brolelius, dėjo ant kojų gelžies… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pentis — sf. (1) J, Šlčn, Pn, pentìs (4) Kv, pentìs (3) Vn, pentis (gen. sing. ­ies K, čio; N) sm. (1) 1. SD204, R, Grv aštraus įrankio (ppr. kirvio) bukasis galas: Su kirvio penčia reikia kuolai anmušt žemėsna Gdr. Kieto kirvio pentis kalant dažnai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pantis — sm. (1) 1. SD240,245, K, Slk, Kv, Grš, Skdt trumpa stora virvė kam supančioti, surišti (ppr. gyvulių kojoms): Pančiok ašvienį, jautį su pančiais J. Še pantį, gerai supančiok arklius! Sg. Kanapinis pantis už lininį macnesnis Zt. Ką žiemą veiks –… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šikinė — šikìnė sf. (2) vlg. 1. Q1, MŽ, N, KI94, K, Kos57, M, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, Lz, Grv, Aps užpakalis, sėdynė: Besėdint ir šikìnė ansopo Mlt. In suolo šikìnės neleidžia (nesisėda) Dglš. Prikišus šikìnę prie suolo ir verpia Sl. Paguldė i duoda šikìnėn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Вячеслав — лат. Venceslaus (из др. чеш. *vęčeslavъ), чеш. Vaclav восходят в своей первой части к праслав. *vęti̯e , др. русск. вяче больше , ст. слав. вѩште, вѩштии μείζων (Супр.), болг. веке больше , сербохорв. ве̏ħ уже, но , словен. več, чеш. vice, слвц …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Ažvinčiai — Ažvi̇̀nčiai dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • basaminčias — basamìnčias, ia adj. (1) apsiavęs be kojinių, basnirčias: Tokiame šalty jis basamìnčias vaikščioja Ldvn. basamìnčiai adv.: Šiandieną tep šalta, o tu basaminčiai atejai Lš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirviapentis — kir̃viapentis sm. (1) Rmš, kirviãpentis (1) DŽ, kirviapentis (1) Bgs, Klov, Arm 1. kirvio pentis, kirvapentė: Kai smogė jaučiui į kaktą kirviãpenčiu, išsyk parvirto Srv. Kiaulę pirma su kirviapenčiu nusvaigindavo ir paskui paskersdavo Pš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papantis — sm. (1) lašinių palties likutis prie virvutės, pančio: Visas mano uždaras – du papančiai, o kada dar skersim! Lkč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • rintis — riñtis sm. (2) KI682, DŽ, rìntis (1), rintỹs (4) K, Nm, rintìs sf. (4) žr. 1 rantas: 1. MŽ295, N, Alk, Rud Jis suole išpjovė riñtį Sg. Kas tą pjūvį (riñtį) į stalą padaręs? KI355. Į durų šulą įrenčiau keturis rinčiùs –keturis pūrus rugių… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.