rgine


rgine
aubergine

Dictionnaire des rimes. 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • padarginė — sf. (1), padargìnė (2) Pp vieta, patalpa padargams laikyti: Dažniausiai būdavo statomos dvi klėtys su padargine viduryje rš. Įstumk ratus į padarginę Jnš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sarginė — sargìnė sf. (2) NdŽ, DŽ, sarginė (1) 1. sargo, prižiūrėtojo buvimo patalpa ar namelis: Sarginė, sargo būdelė BŽ196. Eigulių sarginėse sėdi sulaukėję barzdočiai, pristatyti miško prižiūrėti rš. Atidariau sarginės dureles rš. 2. žr. sargė 2: Valy… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Винчи композитор — (Lionardo da Vinci) драматический композитор; р. в 1690 году, ученик Перголезе. Слава В. в Италии началась с его оперы Semiramide liconosciuta , данной в Риме в 1723 г. В. обратил особенное внимание на выработку речитативов a tempo и arioso.… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • putra — 1 putrà sf. (2) K, Vvr, pùtros pl. (2) 1. sing. I, Lnkv miltų, bulvių kukulių, kruopų ar kitokia sriuba: A kruopų, a zacirkos, a bulbienės išverdi – ka tik kokia putrà, i gerai Žg. Kokia šį vakarą ta tavo putrà: kur vienas kankolas, kur kitas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • spurginė — spùrginė sf. (1) rš spurgų (pyragaičių) parduotuvė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • surginti — sùrginti ( yti), ina, ino K.Būg, NdŽ, KŽ 1. intr., tr. Nm, Kt, Šl negarsiai, prastai ar be žodžių dainuoti, niūniuoti: Ne dainuoja jijė, tik sùrgina, t. y. niūniuo[ja] J. Jūs, mergelės, užtraukit garsiau nesùrginę! Ldvn. Sùrgina kelios… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.