tavie


tavie
octavie

Dictionnaire des rimes. 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • tavie — tàvie pron. pers. sing. dat. → tu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taviem — taviẽm pron. pers. sing. instr. → tu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tu — 1 tù pron. pers. II prs. K, Š; SD1183, SD375, BPII205, H167, R, MŽ, Sut, N, M, tùgu DP17; K, N, tugujan, tùjai, KŽ, LzŽ, tùjaina, tujainai AruP14, tùjaino LD434(Kp, Lkm, Rš), tùjainos Pl, Plš, Dglš, Lkm, tùjan NdŽ, KŽ; PK77, 80, JJ,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • besveikas — bẽsveikas, a adj., pron. pers. (1), besveĩkas, à (4) sveikas, pats: Keliauk bẽsveikas Kv, Grg. Še jums, žemeliukės, imkiat nuo mūsų auką ir valgykiat besveikos S.Dauk. Mergele jaunoji, kas tavie sakė? Kas tavie besveikai žinužes piešė? JD1012 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pagerėti — 1 pagerėti intr. 1. pasidaryti geresniam: Pagerėjo periodinių leidinių redakcijos darbas sp. Po lietaus daržai pagerėjo Ldvn. Oras kiek pagerėjo rš. Diena pagerėjo OG307. 2. atsigauti, pasitaisyti, pasveikti: Ligonis gerėte pagerėjo, t. y.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • svoti — svoti, ja, jo tr. Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ kišti, brukti, siūlyti: Nesvok po tiek daug, greit neteksi Slv. Jonas Juška lotyniškuosius rašmenis modifikuoja lietuviškai, svodamas lietuviškai fonetikai reikšti ženklus Vaižg. Nuotaka svoja jam (kraitvežiui)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viršgalvis — 1 vir̃šgalvis sm. (1) 1. Alk galvos viršus: Baisi žaizda an vir̃šgalvio, o jis pats buvo jau plikas Žal. Tu kvanke, nekvankinkias, nevaurinkias ryšėdama ant viršgalvio, o palikdama pliką kaktą J.Jabl. 2. prk. kepuraitė: Atims tavie viršgalvelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Lakeside (band) — Infobox musical artist Name = Lakeside Img capt = Lakeside on a Best of release Img size = Landscape = Background = group or band Alias = Origin = Dayton, Ohio, United States Genre = Funk Years active = 1969 1990 Label = Solar, ABC Associated… …   Wikipedia

  • Paama — (Paama language: Voum) is a small island in the Malampa Province, Vanuatu. The island is about 8 km from north to south and only 5 km or so at its widest point. The island is dominated by hills, rising to a height of around 550 m in the north.… …   Wikipedia

  • Chopin's Locket (radio) — Chopin’s Locket is a radio program from the American radio anthology series Radio Tales . The anthology series adapted classic works of American and world literature for the radio. The series was a recipient of numerous awards, including four… …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.