ipila


ipila
horripila

Dictionnaire des rimes. 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ipilă — ipílă s.f. (reg., înv.) 1. sulul carului, inima carului. 2. prăjină de lemn lungă cu care se lucrează la strânsul fânului. Trimis de blaurb, 01.06.2006. Sursa: DAR …   Dicționar Român

  • orripilazione — /or:ipila tsjone/ s.f. [dal lat. tardo horripilatio onis, der. di horripilare avere il pelo irto ]. (fisiol.) [fenomeno per il quale i peli tendono a raddrizzarsi, provocato dal freddo o da emozioni] ▶◀ Ⓖ pelle d oca …   Enciclopedia Italiana

  • deglas — 1 dẽglas sm. (4) 1. ant koto nešamas degamas žibintas, fakelas: Mitingas pasibaigė eitynėmis su deglais (sov.) sp. Seniau Virvytėje tiek daug buvo žuvies, kad liuobam eiti naktimis, deglùs pasiėmę, žuvų su perstekėms badyti Vkš. 2. dagtis:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • makt — màkt interj., mãkt, makt 1. gurkt: Màkt ir išgėrė J. Tik įpila stiklelį, tas màkt ir išgeria Gs. Kaip šuva muilą màkt ir prarijo Pc. Màkt, ir vilkas prarijo senelį (ps.) Skr. 2. kaukšt, trinkt: Staiga kažkas pasišokėdamas jam kumščiu – makt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • plikas — plìkas, à adj. (4) 1. SD139, R, K neturintis natūralios dangos (plaukų, vilnų, plunksnų, augmenijos, lapų): Plìkas, kurs be plaukų, o nuogas, kas be drabužių J. Pirma pagimdytasis buvo plaukuotas, o antras plikas S.Stan. Kakta plikà, pražilęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • riebuliai — riebuliaĩ sm. pl. (3a), riebulỹs sing. (3a) žr. riebalai 1: Kai yr riebulių̃, yr kas ir valgo Sdk. Kepa su riebuliaĩs, tada gardus blynas Pst. Su riebuliaĩs ar su smetona dažo blynus Sem. Grikieniuosnan [blynuosan] daugiau reikia riebulių̃ Pb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skila — skilà sf. (4) 1. Š, Ser, DŽ, Als, Yl, Jdr, Kv, Rs skeltas pagalys, pliauska: Buvo toks storas medis, o ans teparskėlė į dvi skilàs Krš. Malkas suskaldė tokioms didelėms skiloms, kad nė po pečiaus negal pakišti Tv. Stambios skìlos ilgai dega… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • taukgaliai — taukgaliaĩ sm. pl. (3a) Varn žr. taukagaliai: Kokių taukgalių̃ mėtės, sutirpė i tus DūnŽ. Anie čia rūgšto pieno ėdė, taukgalių̃ KlvrŽ. Pritrūkau smalos, ratus su taukgaliaĩs patepiau Užv. Stirnos meisa y[ra] su taukgaliaĩs Lk. Šeimynai saujelę …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užraugas — ùžraugas sm. (1); L728,810, LL305 priemonė kam įraugti, surauginti, raugas: Dirba rūgštį šitaip: į išvirintą vandenį įpila rugienių duoninių miltų ir kaipo užraugą įdeda duonos plutą M.Katk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvirinti — užvìrinti Š, Rtr; SD424, Sut, N, LL304, Šlč 1. tr. L, NdŽ, KŽ, DŽ1 įkaitinti iki virimo temperatūros: Užvìrinti vandenį dėl žolelių J. Tau užvìrysiu, gal kovos gersi? DrskŽ. Ažvìrinau [v]andenio nėšinį katilą Dglš. Pirma užvìrysim vandenį,… …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.