jusio


jusio
fidéjussion
jussion

Dictionnaire des rimes. 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • pasakiškumas — pasakiškùmas dkt. Kituosè dviejuosè fi̇̀lmuose – dar daugiaũ pasakiškùmo, atė̃jusio iš sakmių̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsipluskoti — 2 apsipluskoti pasidaryti šerpetotam, apiplūšyti: Apsipluskojusio beržo tošės nenulupsi Šts. pluskotis; apsipluskoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apzurzėti — 1. tr. apibarti: Močiutė vaikus apzùrza, kad neklauso Dkš. 2. intr. apskresti: Puodynė apzurzėjus, apkrekėjus, kaip tu jon ir pieną bepili?! Ds. 3. intr. apdžiūti: Apzurzėjusio medžio lapai geltonuoja Ml. zurzėti; apzurzėti; įzu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškaužyti — intr. perrūgti: Iškaužìjusio pieno pririjęs Jonas išėjo art Grk. kaužyti; iškaužyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirvarpoti — iškìrvarpoti intr. būti kirvarpų išgraužtam: Troba jau taip paseno, kad ir durys iškìrvarpojo Žgč. Iškirvarpojusio daikto maža tvermė Up. kirvarpoti; iškirvarpoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išputoti — išputoti; H158, R46, N 1. intr. išeiti į putas, pavirsti putomis: Baltymai sultinyje šakute plakami, kol išputoja rš. Lašiniai užsispirgyt geriau, negu sviestas, – sviestas išputoja Skr. Jei tu mane (alų) neišgersi – visas išputosiu (d.) Al. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžarnoti — 1. tr. iškinkyti, išvadelėti: Bernas išžarnojo arklį Srj. | refl. Š, DŽ, KŽ, Ukm: Kumelė išsižarnojo i nulėkė par laukus Tj. Arklys išsižarnojo ir pradėjo vežimą į visus šonus mėtyt Upn. Rodos, teip gerai įvadelėjau kumelę, o čia, žiūrėk, jau ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuplėnėti — 1. intr. apsitraukti plėnimis: Nuplėnėjusio uosio plėnėms tepė strazdanas Kltn. 2. refl. nusilupti, nupleiskanoti: Kai nusiplėnėjo veidai, mergytė pasidarė dar gražesnė A.Vien. plėnėti; apiplėnėti; įsiplėnėti; išplėnėti; nuplėnėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašlyti — pašlyti, pašlỹja (pàšlija Pls, Kb, Drsk), pašlìjo intr. 1. I, Š, Rtr, BŽ266, DŽ1, KŽ, Ktk, Č pakrypti, pavirsti į šoną, pasvirti, nulinkti: Siena pašlìjo NdŽ. Kūgis jau pašlìjo, kokis kreivas pasdarė Dg. Pašlìjęs medis Als. Šit ant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prigleimėti — intr. daug gleimėti; viduj gleimėti: Prigleimėję visi pasieniai Bt. Iš prigleimėjusio puodo padavė šuniuo lakti Bt. Išlyžiai prigleimėja J. gleimėti; apgleimėti; prigleimėti …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.